»  طبیعت   »   شنا در دریاچه ای مملو از عروس های دریایی


شنا در دریاچه ای مملو از عروس های دریایی

3:09
43 views
۲۳ خرداد ۱۳۹۴

این دریاچه در مجمع الجزایر پائولا یکی از جالبترین نقاط جهان برای جانور شناسان است . این دریاچه ۱۲ هزار سال قبل شکل گرفته است.طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که در این دریاچه بیش از ۲ میلیون عروس دریایی زندگی می کنند . به همین علت نام این دریاچه را دریاچه عروسهای دریایی گذاشته اند.