»  سبک زندگی   »   خطر در کمین دختران نوجوان


خطر در کمین دختران نوجوان

03:32
1,372 views
۲۴ مهر ۱۳۹۶

خطر در کمین نوجوانان، مراقب نوجوان های خود باشید – دکتر حسام فیروزی

در این آزمایش مرد جوانی با شناسه تقلبی فیس بوک با دختران نوجوان صحبت کرده و با آنها قرار می گذارد و به هنگام قرار پدر و مادر دختر نوجوان را مطلع می کند! واکنش ها و برخوردهای پدر و مادرها و فرزندانشان با این موضوع را ببینید

✅ مراقب دختران نوجوان خود باشید و برای مراقبت از آنها آموزش ببینید

این فیلم نشانگر وجود مثلث خطر نوجوان است.

⭕️ توهم همه چیز دانی
⭕️ توهم همه چیز توانی
⭕️ و توهم اینکه هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند

سه ضلع مثلث خطر نوجوانی محسوب میشود

دکترحسام فیروزی