»  سینما و تلوزیون   »   روایت جنگ ايران و آمريکا در مستند رودررو با شيطان 2


روایت جنگ ایران و آمریکا در مستند رودررو با شیطان ۲

55:27
397 views
۰۹ آبان ۱۳۹۶

روایت جنگ ایران و آمریکا در مستند رودررو با شیطان ۲

سومین قسمت و دیدنی ترین قسمت مستندهای سه گانه ثریا در ارتباط با اقتدار دریایی ایران اسلامی به بررسی دست آوردهای کنونی کشورمان و وضعیت امروز نیروی دریایی در قیاس با تهدیدات آمریکا در خلیج فارس پرداخته است.